Week 2: Planning en taakverdeling

From Control Systems Technology Group

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(Gantt Chart)
(Gantt Chart)
Line 155: Line 155:
=Gantt Chart=
=Gantt Chart=
De planning en taakverdeling zijn samengevat in de volgende Gantt Chart:
De planning en taakverdeling zijn samengevat in de volgende Gantt Chart:
-
[[File:Gantt.png | 100 px]]
+
[[File:Gantt.png | 1000 px]]
[[File:Gant Uitleg.png]]
[[File:Gant Uitleg.png]]

Revision as of 11:43, 26 September 2015

Terug naar: PRE2015_1_Groep2

Contents

Taken

Survey

Van groot belang voor het ontwerk van de robot zijn de USE requirements. Het eerste onderdeel van het fysieke ontwerp is dus de enquête. Uit deze enquête moet blijken wat de users het meest belangrijk vinden aan de robot en welke eisen zij stellen. Hier kan vervolgens rekening mee worden gehouden met de rest van het design. De enquête moet dus uitgevoerd worden voor wordt begonnen met werken aan de rest van het design. Voor de enquête zelf zijn ook weer verschillende deeltaken. Het eerste is het maken van de enquête. Alleen door het stellen van de goede vragen kan de enquête goede resultaten opleveren. Na het afnemen van de enquête zijn er nog twee deeltaken: het verwerken en analyseren van de resultaten van de enquête.

Design

Uiterlijk & Functionaliteit

Na het analyseren van de enquête kan worden begonnen met het designen van de robot. Van groot belang hier voor is de het uiterlijk en de functionaliteit van de robot. Deze taken vallen onder het fysieke ontwerp. In dit onderdeel van het verslag zal antwoord worden gegeven op vragen zoals:

Hoe groot wordt de robot?
Uit wat voor laden bestaat de robot en hoe groot zijn deze?
Wat is de beste manier om eten warm of koud te houden?
Hoe wordt gegarandeerd dat het eten veilig bij de gebruiker komt?

Infrastructuur

Voorbeelden van vragen met betrekking tot de infrastructuur zijn:

How does the robot know its location relative to its destination? (grid/track on the floor, built-in map of the area, bird's-eye camera, "first person" cameras)
What type of end point does the robot deliver to? (right behind the user, table next to the user, designated delivery points per "block")
How does the robot detect and identify obstacles? (cameras, laser sensors, other types of sensors, combinations of sensors)
How does the robot avoid collision with humans? (signal humans to move out of the way, move around them by itself)
How does the robot avoid collision with inanimate objects? (move around them, request humans to move them, find different path, call for help)
How does the robot deal with doors? (change doors in area to automatic doors, outfit doors with remote-controlled opening systems, robot manually utilizes door handles)
How does the robot deal with elevators? (manually push elevator buttons, wireless communication with elevator system, detect if robot is on the right floor, only enter non-full elevators)
How does the robot receive the food to deliver? (special "loading dock" in kitchen, humans load robot, robot self-loads)

Voor elk van deze vragen kan worden nagegeaan of de robot om kan gaan met de infrastructuur zoals deze op dit moment is of dat de infrastructuur aangepast zou moeten worden

Algoritmisch ontwerp

Ten slotte valt algoritmisch ontwerp onder design. Deze deeltaak houdt voornamelijk in dat onderzocht moet worden hoe de robot het kortste pad naar de gebruiker kan vinden. Hiervoor moet de robot rekening houden met obstakels die vast liggen (zoals deuren en trappen) en obstakels die onverwacht op zijn pad kunnen komen (zoals mensen). Een van de vragen die dit op roept is of de robot een gedetailleerde plattegrond van het gebouw zou moeten kennen.

Proces

Ten eerste zal er een proces beschrijving komen. In deze beschrijving komen zaken naar voren zoals:

How do users communicate with the system? (phone, computer, both)
How does the system know the user's location? (GPS, manual input by user, numbered tables, designated delivery points)
When/how do users pay? (built-in PIN device, does it accept cash, pre-paid accounts, debit accounts)
How does the robot know when food is ready? (manual input from kitchen employees, orders placed in corresponding "slots" in kitchen loading dock)
What does the robot communicate to the users? (when food is ready, ETA, (text) message on arrival, customizable by user?)
Scumbag proofing (what if: people order food as a joke and don't pay, people intentionally keep robot occupied at all times, people take other people's food, people order using others' phones, people physically block robot)

Daarnaast zal er een simulatie gemaakt worden van hoe het proces verloopt. Met behulp van deze simulatie kan bijvoorbeeld gekeken worden naar hoe veel robots er ingezet moeten worden en hoe veel personen een robot kan bedienen voor deze terug zal gaan naar de keuken.

Animation

De animatie heeft als hoofddoel een visueel ontwerp de maken van de robot (in zijn omgeving). Deze zou (als hier genoeg tijd voor is), gebruikt kunnen worden om verschillende modellen voor te leggen aan de gebruiker. Deze zou dan elk model kunnen beoordelen en op deze manier hebben wij extra feedback over hoe de gebruikers over de robot denken.

Planning

Algemeen:

3D modeling/animating skill

Wiki back-up

Week 2:

Presentatie plan v2 maken en voorbereiden. (Monique)

Wiki updaten. (Monique)

Alle bedachte kwesties voor de enquête in lijst op dropbox.

Enquête maken (deadline 13-9-2015)

Week 3:

Presentatie plan v2 (Monique, 14-9-2015)

Enquête maken (evaluatie)

Enquête afnemen (14-9-2015, 12:30-13:30)

Enquête verwerken (deadline 17-9-2015)

Design meeting (Donderdag , 17-9-2015)

(deadline 21-9-2015)

Research:

Proces beschrijving
Animatie

Week 3/4:

(deadline 24-9-2015)

Research:

Uiterlijk en functionaliteit
Infrastructuur
Algoritmisch ontwerp
Simulatie
Animatie

Executing:

Proces beschrijving


Week 4/5:

(deadline 1-10-2015)

Executing:

Uiterlijk en functionaliteit
Infrastructuur
Algoritmisch ontwerp
Proces beschrijving
Simulatie
Animatie

Finishing:

Proces Beschrijving

Week 5/6:

(deadline 8-10-2015)

Finishing:

Uiterlijk en functionaliteit
Infrastructuur
Algoritmisch ontwerp
Simulatie
Animatie

Week 6

(Deadline 12-10-2015)

Finilizing report

Einde project

Eindpresentatie voorbereiden

Week 7:

Eindpresentatie

Taakverdeling

Taak Deeltaak Verantwoordelijk persoon
Enquête Enquête in elkaaar zetten Bas, Tim, Teun
Enquête verwerken Kevin
Enquête analyseren Teun
Design Uiterlijk & Funcitionaliteit Mark, Monique, Teun
Infrastructuur Wessel
Algoritmisch ontwerp Tim, Wessel
Proces Proces beschrijving Tim, Wessel
Simulatie Tim
Animatie/modeling   Kevin, Bas

Gantt Chart

De planning en taakverdeling zijn samengevat in de volgende Gantt Chart:

File:Gant Uitleg.png

Deliverable

Verslag (op papier of op de wiki) inclusief:

Eisen voor het design van de robot
Eisen voor de infrastructuur
Proces beschrijving
Simulatie

Animatie van de robot en het proces, onder andere ook inclusief infrastructuur.

Overkoepelende presentatie waarin onder andere de simulatie en animatie te zien zijn.

Personal tools