Week 1: Onderwerp kiezen

From Control Systems Technology Group

Jump to: navigation, search

Terug naar: PRE2015_1_Groep2

Contents

Alle ideeën

Counselling robot

 1. De doelgroep is ouderen die alleen naar het park gaan maar hier wel iemand zouden willen hebben om tegen te praten. De robot zit op een bankje en is open voor geprekken.
 2. Een vervolg hierop was dat mensen bij een robot in therapie kunnen gaan in plaats van bij een psycholoog. Hier kan bijvoorbeeld onderzocht worden wat voor AI hiervoor nodig is.

Wij hebben besloten dit project niet uit te voeren omdat je niet kan voorspellen hoe mensen hierop reageren en een sociaal experiment te moeilijk en onbetrouwbaar is.

Telepresence robot

Een telepresence robot moet ervoor zorgen dat een mens zich aanwezig voelt, aanwezigheid uitstraalt of invloed kan uitoefenen op een locatie anders dan waar hij zich op dit moment bevindt. Belangrijk voor de implimentatie hiervoor is bijvoorbeeld zicht, geluid en beweging. Voor dit idee zijn vele mogelijke scenario's. Wij hebben er twee uitgedacht:

Teaching robot:

De hoofdvraag van dit onderzoek zou zijn: Hoe kan een robot een video college verbeteren tot de interactiviteit en kwaliteit van een 'echt' college?

In dit geval zou de robot aanwezigheid van de docent moeten uitstralen. Daarnaast moet de docent, op afstand, kunnen interacteren met de groep. Zo zou de robot bijvoorbeeld een lokaal stil moeten kunnen krijgen.

Deelvragen die voor dit onderzoek van belang zijn:

 • Wat voor fysieke eigenschappen moet de robot hebben.
  • Heeft de robot armen nodig (of iets in plaats van armen zoals een laserpointer)?
  • Heeft de robot een gezicht nodig?
   • Moet dit gezicht full video zijn? Is een mond wel van belang? Zouden alleen LED ogen genoeg zijn?
   • Wanneer valt een robot in de uncanny valley?
 • Hoe inspireer je studenten?
 • Hoe kan informatie zo compleet en efficient mogelijk overgebracht worden?
 • Hoe ontvangt de docent feedback van de studenten?
 • Hoe kunnen andere taken van docenten in dit concept meegenomen worden?
  • Zoals bijvoorbeeld: orde houden, psychologische ondersteuning, het welzijn van de studenten etc.
 • Welke infrastructuur is nodig om dit concept werkende te krijgen?

Business Presentation:

Het hoofddoel van dit scenario is om een robot te ontwerpen die op afstand presentaties en pitches kan geven. Hiervoor moet onderzocht worden wat van belang is voor een goede presentatie. Naast vragen als 'Moet hardware aanwezig zijn op locatie of is deze draagbaar?' moeten ook vragen behandeld worden als 'Kan je passie voor een idee op deze manier goed overbrengen?'. Veel van de deelvragen in het scenario van de Teaching Robot zijn dus hier (in aangepaste vorm) ook van toepassing.

Evaluation

Wij hebben deze ideeën geevalueerd en zijn tot de conclusie gekomen dat, om veel vooruitgang te boeken ten opzichte van skype en videocolleges, meer tijd en kennis nodig is dan wij op dit moment bezitten.

Coach Bot

Een persoonlijke coach maar dan in de vorm van een robot. Hier bestaan al wel veel apps voor dus ook hieraan is waarschijnlijk weinig behoefte.

Een aanvulling op dit idee zou zijn om een drone te ontwerpen die bijvoorbeeld een goed tempo aan geeft voor als je gaat hardlopen.

Delivery robot

Het idee is om een autonoom rijdend karretje te ontwerpen die (binnen een gebouw) dingen kan bezorgen. Dit idee is ontstaan bij het scenairo in een ziekenhuis. In een ziekenhuis moeten er veel benodigdheden grote afstanden afleggen (denk aan voedsel en medicijnen). Als een robot deze taken kan volbrengen in plaats van personeel is er voor het personeel meer tijd om zich bezig te houden met de patient. USE overwegingen diehierbij komen kijken zijn onder andere:

 • (User) Veiligheid
 • (User) Privacy
 • (User) Waarneembaar gedrag
 • (User) Mobiliteit
 • (User) Uiterlijk
 • (User) Waardigheid van verplegers
 • (User) Werkgelegenheid
 • (Society) Acceptatie
 • (Enterprise) Bereidheid tot aanschaffen
 • (Enterprise) Verschuiving van taken
 • (User, Society en Enterprise) Ethische overwegingen

Naast dat dit idee al bestaat, (er zijn zelfs al bedrijven die deze delivery robots verkopen), is het in een ziekenhuis ook moeilijk om bijvoorbeeld enquêtes af te nemen en interviews te houden. Om deze redenen hebben wij besloten het idee van de delivery robot toe te passen op een compleet andere situatie. In deze situatie is het doel van de robot om eten van de kantine rond te brengen aan lerende studenten in het Metaforum op de TU/e.

Personal tools