Viotar

From Control Systems Technology Group

Revision as of 14:55, 14 November 2010 by S070790 (Talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Viotar project group


William Schattevoet
David Duwaer
Eric Backx
Arjan de Visser


Subpages:


Patent Research

Working of the violin

Software Design (Quantifying the signal we want to see)

Hardware Design

Interview met Eindhovens vioolbouwer Hendrik Zick

Ways to exite the string

Model


Welcome:


Welcome to the wiki page of the Viotar project group. On this page we will keep track of our progress during the project. This way everybody can see the progress we’re making on the Viotar and we can organize the information we gathered. Feel free to take a look around.

In order to keep the wiki organized we divided it into several sub pages. By clicking the links in the textbox on the left the other page’s can be viewed. This front page only contains the global information, like the planning and approach of the problem.Contents

Motivation

During the last century electronic instruments became immensely popular, the electronical guitar as an excellent example. Electronic bowing instrument on the other hand never really became popular. This leads to the questions, why didn’t the electronic bowing instrument become as popular as the electronical guitar?
There are several reasons that can explain this phenomenon. The existing electronical bowing instruments are modeled the same way as the traditional acoustic bowing instrument. Therefore these instruments also have the same shortcomings and difficulties the traditional acoustic bowing instruments have. These shortcomings are:

 • Very difficult to play (a wrong combination of bowing speed and bowing force results in a scratching sound).
 • The traditional acoustic bowing instrument have a very limited sound range.
 • It’s impossible to play chords, at most 2 strings at the same time.
 • The traditional acoustic bowing instrument don’t have the good ergonomics guitars have.

These points motivated us to make an electronical bowing instrument that doesn’t have these shortcomings.
This means that we want to make an instrument which can play chords. Or, to be more specific, an instrument on which more than 2 strings can be excited at the same time. Therefore it is not possible to use a bow anymore, because with a bow it’s only possible to excite 1 ore all strings. Because of this the ergonomics of the traditional acoustic bowing instrument can be changed into something more hand able.
With the new instrument exciting the string with the right combination of bow force and bow speed is not longer the responsibility of the player. The Viotar has to make sure that the right combination of bow force and bow speed is used.
These demands imply that some kind of mechanical bowing device has to be used to excite the strings. This device has to be able to bow all combinations of strings and do that with the right combination of bow force and bow speed.
These demands also made us decide that a electronical guitar would be a good instrument for a prototype.

Programma van eisen

Vanuit de zojuist genoemde eigenschappen waar de viotar aan zou moeten voldoen zijn de volgende (kwalitatieve) eisen geformuleerd:

 • Het geluid bestaat uit een door de snaren gegenereerd en elektronisch verwerkt signaal.
 • De snaren kunnen in alle combinaties simultaan bespeeld worden.
 • Op ieder tijdstip in een gespeelde noot is de amplitude van de noot varieerbaar van het minimaal tot het maximaal mogelijke op de snaar. De onder- en bovengrens worden opgelegd door de mogelijkheid om bij een bepaalde lage of hoge strijksnelheid en/of druk nog Helmholtz-trilling te kunnen genereren.
 • Het mechaniek en de user-interface laten het toe dat er 18 verschillende noten per seconde op één snaar worden gespeeld.
 • Het mechaniek en de user-interface laten het toe dat er 18 verschillende noten per seconde op verschillende snaren achter elkaar worden gespeeld.
 • De snaar maakt bij aanstrijking een Helmholtz trilling, ongeacht het niveau van de speler.
 • Het instrument moet net als bij strijkinstrumenten vrij “tokkelbaar” zijn: Als de gebruiker niet aan het strijken is, moet de ruimte boven de snaren volledig vrij zijn, en onder de snaren moet tussen de 5 en de 15cm van de brug, 5mm onder de snaren vrij zijn.
 • Het bereik moet vanuit het gebied van de bas tot in de sopraan reiken: De laagste noot lager zijn dan E4, en de hoogste noot moet hoger zijn dan A5.

Stappenplan

Voor de aanpak van dit probleem is een stappenplan gemaakt, aan de hand van dit stappenplan is ook de planning gemaakt die later op de site zal komen.

 1. Concept
  • Wat we willen
  • Waarom (motivatie)
 2. Definitie
  • Ontwerpeisen
 3. Ontwerp
  • Literatuurstudie
  • Model
  • Regelaar + mechanieken
  • Experimenteren met regelaar met verschillende mechanieken -> mechaniek kiezen
  • Ergonomie
  • Experimenteren met verschillende ergonomische alternatieven
  • Definitief ontwerp
 4. Voorbereiding
  • Inkopen voor prototype
 5. Productie
  • Prototype
 6. Evaluatie

Planning

De tijdsplanning van het Viotar project.

Personal tools