Nieuwe inzichten na gesprek

From Control Systems Technology Group

Jump to: navigation, search

Terug: Week 4


We gaan 5 fragmenten laten horen en pas nadat alle fragmenten gehoord zijn, vragen over de stem stellen. Dit zodat participanten een vollediger beeld kunnen krijgen van de stem, want na één zin kun je niet beoordelen of je meer overtuigd bent geraakt.

De opzet blijft hetzelfde, dus de participanten doorlopen nog steeds een soort van schema, en horen zinnen afhankelijk van hun eigen antwoord.

Onderaan alle fragmenten komt dus de Godspeed questionnaire, en een vragenlijstje met een aantal vragen over overtuigingskracht. Deze vragen voor overtuigingskracht kunnen we uit een bestaande vragenlijst halen maar we mogen ze ook zelf verzinnen. Als je op enquêtes gaat zoeken over overtuigingskracht, gaan ze meestal over hoe snel je zelf overtuigd bent. Als we zelf vragen gaan verzinnen, moeten we wel zorgen dat we ongeveer evenveel positief als negatief geformuleerde vragen gebruiken.


Om volgorde bias te voorkomen hebben we besloten om van elke enquête (de neutrale en die met emotie) twee versies te maken. Effecten die we hiermee proberen te voorkomen zijn primacy en recency effect. Het primacy effect houdt in dat participanten iets wat ze meteen in het begin hebben gehoord makkelijker onthouden. Het recency effect zorgt ervoor dat dingen van het einde makkelijker worden onthouden. Het komt er dus op neer dat de fragmenten in het midden het minst goed worden onthouden. Stel dat bepaalde fragmenten een veel groter verschil hebben tussen de emotie-conditie en de neutrale conditie, dan wil je dus niet dat die fragmenten bijvoorbeeld elke keer in het midden staan of juist aan het begin of eind. Om dus te variëren welke fragmenten waar staan houden we de volgende volgorde aan per versie:

  • versie 1: 1 - 2 - 3 - 4 - 5
  • versie 2: 3 - 5 - 4 - 1 - 2


Bron: Troyer, A. K. (2011). Serial Position Effect. In Encyclopedia of Clinical Neuropsychology (pp. 2263-2264). Springer New York.


De extra vragen en zinnen om uit te spreken, die we hebben bedacht, staan op deze pagina.

Personal tools