Analyse

From Control Systems Technology Group

Jump to: navigation, search

Terug: PRE_Groep5

Contents

Analyse enquête robots everywhere

We hebben onderzoek gedaan naar het invloed van het uiterlijk van een robot op het vertrouwen dat mensen hebben in deze robot. Dit hebben we gedaan door mensen een enquête in te laten vullen met bij elke vraag meerdere plaatjes waar ze uit moesten kiezen. Aan deze plaatjes zaten dan weer de kenmerken verbonden die we wilden onderzoeken. Per kenmerk zijn meerdere vragen gesteld om zo te kunnen zien of er een duidelijke voorkeur was voor de eigenschap en om voorkeuren van andere verschillen te verminderen. We hebben gezegd dat iemand een duidelijke voorkeur heeft als deze ruim meer dan de helft van de vragen de zelfde eigenschap koos.

Betrouwbaarheid van de data.

Het streven van deze enquête was rond de 400 responsies, dit is helaas niet gelukt. Uiteindelijk hadden we 203 responsies gekregen, dit heeft als gevolg dat de betrouwbaarheid van de data minder hoog is. Het aantal benodigde responsies kon berekend worden met de volgende formule:

n =\frac {Z_{a/2}^2 \times p \times q}{e^2}

Met n het aantal responsies en e de error-rate oftewel 1-de betrouwbaarheid. Als we deze formule omdraaien krijgen we:

File:betrouwbaarheid.png

Dit betekent dat we nog steeds met een betere nauwkeurigheid kunnen stellen wat mensen prefereren dan dat voor deze enquête het geval was.

De kenmerken

Vorm

Van de totale groep vind 30,7% de robots met een ronde vorm het meest betrouwbaar. 25,2% geeft de voorkeur aan een vierkante robot en slechts 5,9% kiest voor de organische vorm. 38,1% van de ondervraagde heeft geen duidelijke voorkeur voor vorm.


Als alleen naar mannen gekeken dan gaan rond en vierkant nagenoeg gelijk op met respectievelijk 28 en 27 procent. Wederom is de organische vorm met 5% de minst geliefde vorm. Bij vrouwen vind 30,2% rond het meest te vertrouwen, 25% de vierkante en 7,3% de organische.

De verschillen tussen mannen en vrouwen zijn dus niet erg groot vrouwen kiezen net iets vaker voor de ronde vorm als mannen. Verder kunnen we ook een uitsplitsing maken in leeftijd.


File:vorm.png

Mate van natuurgetrouwheid

Met mate van natuurgetrouwheid wordt bedoelt in hoeverre lijkt de robot op een levend wezen. Slechts 2,5% van de mensen kiest de natuurgetrouwe robot, 59,8% kiest voor de niet natuurgetrouwe robot en de rest heeft geen duidelijke mening.

Dit geld voor zowel mannen en vrouwen met respectievelijk 3,1 en 1,1 procent voor natuurgetrouw en 65,3 en 55,8 procent voor de niet natuurgetrouwe robots Ook bij de analyse per leeftijdsgroep keert dit beeld terug, met alleen bij de jonge en oude mensen nog enkele voorkeuren voor natuurgetrouwe robots.


File:natuurgetrouw.png

Deze data zijn dus een bevestiging van de ‘uncanny valley’ een grafiek die toont dat als robots veel op echte wezens lijken maar net niet helemaal ze juist als griezelig ervaren worden.

Menselijkheid

Met menselijkheid wordt ongeveer heet zelfde bedoelt als met natuurgetrouwheid alleen nu puur op mensen gericht.

22,1% kiest voor een menselijke robot en 15,6% kiest voor de niet menselijke robot. Dit is voor mannen en vrouwen ongeveer het zelfde, hier lijkt de ‘uncanny valley’ niet te gelden dit komt echter door onze keuze van plaatjes. De menselijke plaatjes zitten een stuk van menselijk af hierdoor zullen ze niet in het dal vallen, de onmenselijke plaatjes zitten nog verder weg hier daalt de ‘uncanny valley’ curve dus dit komt overeen met de bevindingen.

Bij de leeftijdsgroepen valt op dat er een duidelijke verdeling is tussen de oudere leeftijdsgroepen, 40-49 jaar en 50+ en de jongere groepen de ouderen hebben namelijk liever een robot die niet op een mens lijkt


File:Menselijk.png

Dikte

Bij dikte valt het op dat veel mensen geen duidelijke voorkeur hebben en dus ongeveer even vaak een dikke als dunne robot kiezen. Namelijk 68,5% van de mensen heeft geen voorkeur. De overige mensen zijn vrij goed verdeelt met 14,2 en 17,3 procent voor respectievelijk dun en dik.

Bij zowel mannen als vrouwen keert dit beeld terug.

Ook bij de verschillende leeftijdsgroepen van het op dat in elke groep een groot deel van de mensen geen duidelijke voorkeur heeft. Wel valt op dat oudere met een voorkeur meer naar een dikke robot neigen en jongeren meer naar een dunnere.


File:dikdun.png

Textuur

Bij textuur is er onderscheid gemaakt tussen een hard oppervlak en een zacht oppervlak.

De meeste mensen(42,1%) geeft de voorkeur aan een zachte textuur 26,4% heeft liever de harde textuur. Opvallend is dat vooral bij mannen de voorkeur duidelijk naar zacht gaat met 51,1% tegenover 19,8% voor hard. Bij vrouwen is het ongeveer gelijk verdeelt met 32,6% en 33,7%.


File:hardzacht.png

Bij de verschillende leeftijdsgroepen valt op dat de voorkeur voor een harde vorm iets daalt en de voorkeur voor zachte robots ligt stijgt.

Grootte

Bij grootte van de robots onderscheiden we vier groottes klein middel groot(net zo groot als een mens) en heel groot. Bij deze categorie hebben we maar een vraag gebruikt omdat we hier duidelijk alleen de grootte konden variëren. Hierdoor wordt bij alle mensen een voorkeur toegerekend.

15,4% kiest voor klein, een ruime meerderheid van 64,7% kiest voor de gemiddelde groote, 16,9% voor de robot ter grootte van een mens en slecht 3,0% kiest voor de heel grote robot.

Zowel bij mannen als bij vrouwen ligt de voorkeur duidelijk bij de middelgrote robot.


File:groote.png

Bij de verschillende leeftijdsgroepen is het meest opvallende dat bij de groep van 40-49 de middelste groep niet de duidelijke winnaar is zij kiezen bijna even vaak de grote robot.

Checklist

aan de hand van de verzamelde data hebben we een checklist opgesteld waaruit men kan aflezen welke kenmerken bij een leeftijdsgroep passen hierdoor kan hiermee rekening gehouden worden bij het ontwerpen van een robot. een kantekening hierbij is dat alle resultaten verre van unaniem zijn(zie bovenstaande), dus deze checklist geeft geen garanties.

File:Checklist.png


Vergelijking met Hypothese

Wij hebben onze verwachtingen op het gebied van de voorkeur voor uiterlijke kenmerken in de volgende tabel beschreven:

Kenmerken\Doelgroep 0-12 jaar 0-12 jaar 12-30 jaar 12-30 jaar 30-60 jaar 30-60 jaar 60+ 60+
Man/Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw
Grootte Klein Gemiddeld Gemiddeld Gemiddeld Gemiddeld Gemiddeld Klein
Breedte Breed Smal Smal Smal Smal Smal Smal
Vorm Organisch Hoekig Rond Hoekig Rond . Rond
Realisme Beide Realistisch Realistisch Realistisch Realistisch . .
Textuur Harig en zacht . . . Zacht . Zacht
Menselijkheid - Robotachtig . . . . .

dat de meeste mensen voor de gemiddelde grootte robot kiezen klopt alleen klopt het niet dat vrouwen liever een kleinere robot vertrouwen.

bij breedte zaten we helemaal fout er is bij nauwelijks voorkeur, alleen bij ouderen is er een voorkeur. deze kiezen voor dik ipv dun.

dat kinderen organische vormen kiezen klopt ook niet zij kiezen liever geen organische vormen. wel klopt het dat vrouwen liever ronde vormen kiezen.

ipv realisme hebben we natuurgetrouwheid onderzocht, de resultaten hiervan komen wederom niet overeen met de hypothese dit komt waarschijnlijk omdat de robots die wij lieten zien net niet realistisch genoeg waren.

dat de meeste mensen een zachte textuur beter vertrouwen klopt.

menselijkheid komt niet overeen met onze hypothese.


data: File:Definitief.pdf

terug: PRE_Groep5

Personal tools