4USE aspecten

From Control Systems Technology Group

Revision as of 14:23, 16 October 2014 by S110309 (Talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Terug

Verslag Groep 4

USE aspecten

Het onderzoek dat wij gaan uitvoeren, heeft natuurlijk een achterliggende bedoeling. Wij willen invloed hebben op de huidig heersende angst voor robots. Deze zit namelijk bij de end-users. Ook hebben veel bedrijven moeite met de vraag hoe ze hun product nou het beste kunnen presenteren aan het publiek zonder dat de consumenten hiervan schrikken. Er zijn dus verschillende USE-apecten gekoppeld aan ons onderzoek.

  • USER-aspect: De users zijn degene die het product uiteindelijk gebruiken. Maar het schiet niet op als ze een angst koesteren voor het product. Wij willen weten hoe we ervoor kunnen zorgen dat deze angst eventueel verminderd kan worden. Hoe kunnen we het voor de users zo vertrouwd mogelijk maken? Robottechnologie maakt het leven namelijk veel makkelijker. Het kan zoveel (handmatige) processen gemakkelijk automatiseren, en vooral lastig werk of fysiek zwaar werk. Dit willen we natuurlijk de users niet onthouden. Dit praktische nut zal natuurlijk niet aankomen bij de users als zij te bang zijn om er überhaupt naar te luisteren. We moeten hun interesse wekken, hun aandacht, en hun houding veranderen. Dit proberen we dus te bereiken met ons onderzoek.
  • ENTERPRISE-aspect: Bedrijven hebben er ook baat bij om te weten hoe zij het beste hun product kunnen presenteren aan de end-users. Door ons onderzoek kan bijvoorbeeld blijken dat er geen verandering is in angst met zowel de live interactie als het filmpje. Daardoor weten bedrijven dat het dus beide even effectief werkt, en aangezien een filmpje maken goedkoper is dan iedere end-user hun product live te introduceren, is een filmpje een goedkopere oplossing. Ook kan uit het onderzoek rollen dat er wel een degelijk verschil is in angst met een van de interactie. Dan weten bedrijven hoe ze het beste hun klanten kunnen benaderen.
Personal tools